Howell Jones & Co.,

Solicitor 36 Station Road, Llanrwst, Conwy County, LL26 0DA
We can help you with
 • Business law
 • Commercial property
 • Consumer law
 • Conveyancing
 • Family law
 • Landlord & tenant
 • Licensing law
 • Marriage /divorce
 • Property law
 • Tax law
 • Trusts law
 • Wills & probate
Meet our solicitors
adviser-person
Janet P Evans
Associate
adviser-person
Nia Hughes Parry
Partner
adviser-person
David W P Hughes
Partner
adviser-person
Nia Wyn Roberts
Partner
adviser-person
Rhonwen Morris
Associate
Where to find us
About us

We aim to provide a reliable, accurate and practical legal service to both private individuals and the business community, maintaining high standards of proficiency and professional integrity. We cover a comprehensive range of successful legal solutions, through three main divisions - Personal, Property and Commercial.

Ein nod yw darparu gwasanaeth cyfreithiol dibynadwy, manwl gywir ac ymarferol i unigolion yn breifat ac i'r gymuned fusnes gan gynnal safonau uchel o ran medrusrwydd a chywirdeb proffesiynol. Rydym yn ymdrin ag amrywiaeth helaeth o ddatrysiadau cyfreithiol llwyddiannus drwy ein tair prif adain - Personol, Eiddo a Masnachol.